Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty

Zapraszamy wszystkich ósmoklasistów do wspólnego przygotowania się do kwietniowego egzaminu.