Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty

Zapraszamy wszystkich ósmoklasistów do wspólnego przygotowania się do kwietniowego egzaminu.

CENNIK

2x55min (od 1 października do 31 marca)

1 rata 1170zł.

2 raty po 590zł.

6 rat po 200zł.